Valberedning

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp som väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer.

Aktuell valberedning består av

Anders Fredriksson, Primusgatan 64
Erik Andreas Aanstad, Primusgatan 58

Kontakt

Valberedningen kontaktas via kontaktuppgifter på Fastum Direkt.