Valberedning

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp som väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer.

Aktuell valberedning består av

Anders Fredriksson, Primusgatan 64
Lars Elovsson, Primusgatan 64

Kontakt

Valberedningen kontaktas via kontaktuppgifter på Fastum Direkt.