El, värme och vatten

Bostaden är utrustad med moderna värme- och vattensystem. Dessa är i sig energisnåla och miljöanpassade, men du själva kan också påverka både energiförbrukning och kostnader genom de val du gör.

Hushållsel

Bostadens elcentral är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut, ska du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen.

I elcentralen sitter en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande. Samtliga eluttag, utom för kyl och frys, är anslutna till jordfelsbrytaren.

Ta alltid reda på orsaken till att jordfelsbrytaren slagit till innan du återställer den. Kontakta fackman om du inte själv kan hitta felet. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med direkt livsfara!

Alla eluttag är jordade föra att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater, exempelvis elvisp och hårtork, kan även anslutas till jordade uttag. dessa apparater är märkta med en dubbelkvadrat, ett så kallat Fi-märke.

De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis spisen, utnyttjas tre faser. Elmätarna och huvudsäkringarna är placerade i ett elskåp i trapphuset – behöver du/din elektriker tillgång till dessa kontaktar du styrelsen.

Du som enskild medlem svarar för att teckna elavtal för nät och förbrukning.

Uppvärmning

Rumstemperaturen regleras med termostatventiler som är placerade på radiatorerna. Dessa är förinställda för att ge en rumstemperatur på cirka +21 grader. Det är viktigt att termostaten inte täcks över. Känselkroppen som ska känna av rumstemperaturen kan då inte läsa av rätt temperatur.

OBS! Om det finns avstängningsventiler på rör fram till radiatorer i lägenheten får dessa under inga omständigheter stängas. Då finns risk för att systemet fryser sönder när det är mycket kallt ute.

Badrummen är utrustade med komfortvärme som regleras med ett termostatstyrt tidur placerad på vägg.

Är bostaden utrustad med komfortvärme innebär det att värmen förhindrar känslan av kalla golv där klinker är inlagt. Komfortvärme är ingen värmekälla i sig.

Vatten

Om du skulle råka ut för en vattenskada ska du omgående stänga av vattnet. Huvudavstängningen för vattnet till lägenheten återfinns under en inspektionslucka i badrummet. I vissa lägenheter har medlemmar även satt in egna avstängningsventiler för delar av installationen.

Ta reda på var avstängningsventilerna finns någonstans så att du snabbt kan stänga av vattnet om olyckan är framme.

Om något dolt rör skulle börja läcka rinner läckagevattnet ut genom ett rör i badrumsväggen strax ovanför golvet.