Försäkringar och skador

Varje medlem i föreningen ansvarar för att teckna en egen hemförsäkring.

I en hemförsäkring ingår bland annat en ansvarsdel som träder in om du blir vållande till en skada. Om till exempel en vattenskada uppstår i bostaden eller hos grannen beroende på att din tvätt- eller diskmaskin läcker, kan du bli skadeståndsskyldig. Då är det viktigt att ha en hemförsäkring som täcker dessa kostnader.

Eftersom bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin bostad än en hyresgäst för sin hyreslägenhet, är vissa skadehändelser som en bostadsrättshavare ansvarar för inte ersättningsbara genom normal hemförsäkring och inte heller genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

Gränsdragningen är inte alltid självklar. Därför har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till grundförsäkringen – ett så kallat bostadsrättstillägg.

Bostadsrättstillägg

I vår förening har vi utökat föreningens fastighetsförsäkring med ett bostadsrättstillägg.

Kontrollera därför din hemförsäkring och se om du redan betalar för ett bostadsrättstillägg. I så fall kan du välja bort det.

Försäkrad egendom i bostadsrättstillägget:
Av bostadsrättshavare bekostad fast inredning i bostadsrätten. Som fast inredning i bostadsrätt räknas även egendom såsom balkong, veranda, altan eller liknande.

Egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men för vilken bostadsrättshavaren har underhållsansvar enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Försäkringsbelopp:
Vid samtliga icke undantagna skadehändelser – fullvärde.
Plötslig eller oförutsedd skada 200 000 kr.

Försäkrade skadehändelser:
Egendomsskada som kan ersättas enligt Ifs villkor.

Självrisk:
Grundsjälvrisk 1 500 kr

Vid skada

Om du råkar ut för skada – kontakta alltid ditt försäkringsbolag direkt. Om skadan berör föreningen; meddela också styrelsen vilken omfattning skadan har samt vilka åtgärder som vidtagits.