Bredband & Kabel-TV

I månadsavgiften ingår en bredbandsuppkoppling (500 Mbit/s) samt ett digitalt kabel-tv-basutbud.

Du måste dock som enskild medlem kontakta respektive leverantör efter din inflyttning för att aktivera abonnemangen.

Leverantör bredband
Telenor (f.d. Bredbandsbolaget): telefon 020-222 222

Leverantör kabel-TV
Tele2 (f.d. Comhem): telefon 90 222

Vid ev. fel eller tekniska problem på tjänsterna kontaktar du respektive leverantör.

Distributionscentral

I bostaden finns en distributionscentral, placerad i hall eller klädkammare, dit alla medier leveras från fastighetens el- och telerum via tre separata fastighetsnät; ett för kabel-tv, ett för telefoni och ett enbart för data. Näten är installerade i stjärna för att maximera kapaciteten till varje enskild bostad. I distributionscentralen finns teleplint, fördelare för kabel-tv, patchmodul och plats för aktiv utrustning för data samt första uttag för telefon och data.

Från distributionscentralen utgår ledningar till varje enskilt uttag i lägenheten (stjärnnät). Varje lägenhet är utrustad med två olika typer av uttag: 1. Uttag för radio/tv (som också möjliggör internetuppkoppling via kabel-tv om önskvärt), 2. Uttag för telefon och data. Datauttagen möjliggör internetuppkoppling via fastighetens datanät och ingår i månadsavgiften.

Om du vill aktivera datauttag i lägenheten gör du det i distributionscentralen. Ett uttag aktiverar du enklast med hjälp av en korskopplingskabel mellan uttag för inkommande data och jack för valt uttag i patchmodulen för data.

Om du vill aktivera flera uttag och/eller skapa ett eget nätverk inom lägenheten måste du komplettera distributionscentralen med en aktiv utrustning (hub, switch eller router) som finns att köpa i butiker för data och hemelektronik.

Bostadsrättsföreningen ansvarar för underhåll av fastighetsnät t.o.m. varje lägenhets distributionscentral. För bostadens uttag och tillhörande ledningar ansvarar du som bostadsrättsinnehavare.