Garage

Föreningen är delägare i ett garage, gemensamtägt med BRF Essinge Port. Garaget är placerat under mark i direkt anslutning till källaren. I garaget disponerar föreningen 36 p-platser. Tillgång till garaget sker via bakre entré till Primusgatan 54.


Anmäl intresse

Vid intresse av parkeringsplats i föreningens garage, så kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Fastum på telefon 90 220. Fastum administrerar både eventuell kö till föreningens begränsade antal parkeringsplatser samt utlämning av nycklar och fjärrkontroller till garageporten.

Fler än en parkeringsplats per lägenhet kan endast hyras i mån av plats, dvs. om kö till parkeringsplatserna saknas. Om kö i efterhand uppstår kommer sådana eventuella extra parkeringsplatser sägas upp med en månads varsel.

Individer som inte är medlem i föreningen kan ej hyra p-plats i garaget. Vid avflyttning ska platsen sägas upp.

Priset per parkeringsplats är idag 1000 kr per månad.

För närvarande är det 12 medlemmar i kö (april 2022). Väntetiden är f.n. knappt två år beroende på omsättning av medlemmar.

Köinformationen uppdateras ungefär var sjätte månad. Önskar du information om kön under tiden kontaktar du Fastum.

Laddplatser

I dagsläget finns inga laddplatser i garaget. Tillsvidare får medlemmar med el- eller hybridbilar ladda dem på annan plats.

Uppsägning av garageplats

Parkeringsplats i garaget har en uppsägningstid om 3 månader och uppsägning ska meddelas Fastum på telefon 90 220