Garage

Föreningen är delägare i ett garage, som bedrivs som en samfällighet tillsammans med BRF Essinge Port. Garaget är placerat under mark i direkt anslutning till källaren i BRF Essinge Port. I garaget disponerar föreningen 36 p-platser. Tillgång till garaget sker via bakre entré till Primusgatan 54.

Information om garaget återfinns på primusgaraget.se


Anmäl intresse

Vid intresse av parkeringsplats i föreningens garage, så kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Fastum på telefon 90 220. Fastum administrerar kön till föreningens begränsade antal parkeringsplatser. Utlämning av fjärrkontroll/låsbricka görs av Samfälligheten Primusgaraget.

Fler än en parkeringsplats per lägenhet kan endast hyras i mån av plats, dvs. om kö till parkeringsplatserna saknas. Om kö i efterhand uppstår kommer sådana eventuella extra parkeringsplatser sägas upp med en månads varsel.

Individer som inte är medlem i föreningen kan ej hyra p-plats i garaget. Vid avflyttning ska platsen sägas upp.

Priset per parkeringsplats är idag 1000 kr per månad.

För närvarande är det 7 medlemmar i kö (januari 2024). Väntetiden är f.n. knappt två år beroende på omsättning av medlemmar.

Köinformationen uppdateras ungefär var sjätte månad. Önskar du information om kön under tiden kontaktar du Fastum.

Laddplatser

I dagsläget finns inga laddplatser i garaget. Tillsvidare får medlemmar med el- eller hybridbilar ladda dem på annan plats.

Ett projekt med att ändra anläggningsbeslutet i garaget för att kunna inhysa laddplatser pågår. Med handläggningstider och övrig projektering är start av installationer inte troligt innan 2023.

Uppsägning av garageplats

Parkeringsplats i garaget har en uppsägningstid om 1 månad och uppsägning ska meddelas Fastum på telefon 90 220