Garage

Föreningen är delägare i ett garage, gemensamtägt med BRF Essinge Port. Garaget är placerat under mark i direkt anslutning till källaren. I garaget disponerar föreningen 36 p-platser. Tillgång till garaget sker via bakre entré till Primusgatan 54.


Anmäl intresse

Vid intresse av parkeringsplats i föreningens garage, så kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Fastum på telefon 08-90 220. Fastum administrerar både eventuell kö till föreningens begränsade antal parkeringsplatser samt utlämning av nycklar och fjärrkontroller till garageporten.

Fler än en parkeringsplats per lägenhet kan endast hyras i mån av plats, dvs. om kö till parkeringsplatserna saknas. Om kö i efterhand uppstår kommer sådana eventuella extra parkeringsplatser sägas upp med en månads varsel.

Individer som inte är medlem i föreningen kan ej hyra p-plats i garaget. Vid avflyttning ska platsen sägas upp.

Priset per parkeringsplats är för nuvarande 1000kr per månad.

För närvarande är det 9 personer i kö (mars 2021). Väntetiden är drygt ett år beroende på omsättning av medlemmar.

Laddplatser

I dagsläget finns inga laddplatser i garaget. Tillsvidare får medlemmar med el- eller hybridbilar ladda dem på annan plats.

Uppsägning av garageplats

Parkeringsplats i garaget har en uppsägningstid om 3 månader och uppsägning ska meddelas Fastum på telefon 90 220