Vår förening

Bostadsrättsföreningen Essinge Kaj består av två byggnader, precis vid Mälarens strand och vid lagunen Luxviken.

Gatuadresserna är Primusgatan, 58, 60, 62 och 64. Föreningen har 53 lägenheter, fördelade på 2, 3, 4 och 5 rum. Den totala boytan är 4898 kvm. Husen stod inflyttningsklara i början av 2007.

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastighet upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.