Stadgar

En bostadsrättsförenings stadgar är föreningens interna regelverk som innehåller särskilda regler för föreningen, bland annat gällande medlemskap, avgifter, föreningsstämma och styrelse.

Ladda ner stadgar

Här kan du läsa/ladda ner BRF Essinge Kajs stadgar. Dokumentet är i PDF-format.