Andrahandsuthyrning

En bostadsrätt kan hyras ut på två sätt. Det ena gäller total uthyrning av lägenheten, s.k. andrahandsuthyrning, det andra gäller uthyrning till en del av lägenheten, exempelvis till en inneboende.

En bostadsrättshavare har rätt att ha en inneboende utan styrelsens samtycke om det inte medför men för föreningen eller annan medlem i föreningen. Uthyrningen måste, med andra ord, ske så att inte föreningen eller övriga bostadsrättshavare lider skada eller olägenhet av uthyrningen.

För andrahandsuthyrning av bostadsrätt krävs styrelsens godkännande. Styrelsen ska också godkänna den/de som ska bo i lägenheten.

Uthyrning genom Airbnb och liknande förmedlingssajter tillåts generellt sett inte och vid godkännande görs det enbart med särskilda villkor. Eftersom styrelsen måste godkänna varje person/hushåll som ska bo i lägenheten under andrahandsuthyrningen kan det också bli svårt ur ett administrativt perspektiv att få till uthyrningar via förmedlingsajter.

Om styrelsen inte ger sitt samtycke till andrahandsuthyrning kan bostadsrättsinnehavaren vända sig till hyresnämnden.

Hyrs lägenheten ut i andra hand utan samtycke eller tillstånd, eller om bostadsrättshavare har inneboende till men för föreningen eller annan medlem är bostadsrättsinnehavarens rätt att nyttja lägenheten förverkad.

Föreningen har då, på vissa villkor, rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning.