Trivselregler

Allmänna utrymmen

Allmänna utrymmen (trappor, gångar, källarutrymmen etc) är till för alla och får inte användas för uppställning av privata tillhörigheter. Detta gäller även utomhusmiljön.

Barnvagnar

Det finns rum i källaren, märkta ”entréförråd”, speciellt avsedda för barnvagnar, rullatorer, rullstolar och dylikt. I de förråden får inte cyklar förvaras. Barnvagnar får inte förvaras i entréer och trapphus på grund av brandsäkerhetsföreskrifter.

Cyklar

Varje hus har cykelrum, där endast cyklar får ställas. Cyklar kan också ställas i cykelställen på gården, men vid ”långtidsparkering” ska de förvaras i cykelrum. Tänk på att inte ställa cyklar där de hindrar framkomlighet.

Grillning på balkong

Ta alltid stor hänsyn till dina grannar när du använder din
balkong för olika aktiviteter. Endast gasol- och elgrillning är tillåtet. Lägenheterna högst upp i husen har också rätt att använda kolgrill.

Husdjur

Ta alltid hänsyn till dina grannar när du har husdjur. Tänk på att allergiker kan bli mycket besvärade och håll därför allmänna utrymmen och hissar rena. Se även Stockholm Stads regler för hund och katt.

Oönskad post

Om du får oönskad post i din brevlåda måste du själv kasta den i papperssoporna eller sända tillbaka den till avsändaren. Ingen städar upp efter dig om du lämnar oönskad post, gratistidningar etc utanför postfacken. Kontakta styrelsen om du vill ha ”Ej reklam”-skyltar.

Rökning

Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåtet, liksom att kasta fimpar eller snuspåsar utanför våra portar eller från balkongerna.

Sophantering

Störning & buller

När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.

Om du har gäster eller annan aktivitet i lägenheten som kan skapa oljud för grannar bör du tänka på att hålla fönster samt balkongdörr stängd då ljudet sprids betydligt mindre.

I övrigt ber vi alla respektera de tidangivelser som finns när det gäller störande oljud och buller.

Det ska vara tyst i byggnaderna och inom föreningens område alla vardagar kl 22.00–07.00, helgdagar 22.00-09.00.

Om du behöver borra, spika eller utföra något annat arbete som kan vara störande måste det utföras med hänsyn till övriga boende.
Borrning är endast tillåten på följande tider:
Måndag–fredag kl 08.00–20.00
Lördag och söndag kl 10.00–18.00

Tvätt & Tvättstuga

Tvättmaskin och torktumlare i lägenheten får endast användas dagtid 07.00–22.00.

För att alla ska kunna ha nytta av de gemensamma tvättutrymmena är det viktigt att alla tar del av och följer de regler som är uppsatta i tvättstugan.

Ändringar/ombyggnader

Målning, slipning, etc. får utföras utan tillstånd.

Övriga ändringar kräver oftast styrelsens godkännande. Se sidan Renovering för mer utförlig information.