Mäklarinfo

Vad trevligt att du fått uppdraget att förmedla en lägenhet i vår förening. Här samlar vi de frågor som ofta är förekommande. Kontakta oss om du saknar svar på något.

Årsredovisningar återfinns här.
Stadgar återfinns här.

2018 – total fasadrenovering
2019 – ommålning trapphus
2021 – besiktning/justering av samtliga fönster och altan/balkongdörrar
2022 – installation av nytt passage-/bokningssystem

Planerat:
2024 – Utbyte av pumpar, avgasare, styr&regler i undercentral.
2024 – Renovering/justering samtliga takfläktar (9 st)
(med reservation för ändringar)

Husen byggdes 2007.
Stamspolning görs vart tredje år.
Planerat stambyte enligt underhållsplan är år 2056.

Garaget samägs med BRF Essinge Port genom samfällighetsföreningen Primusgaraget. Garageplats är i dagsläget belagd med avgift om 1000 kr/mån.

För närvarande är det 8 medlemmar i kö (augusti 2023).
Väntetiden är ca 2 år beroende på omsättning i huset.
(Köinformationen på hemsidan uppdateras ungefär var sjätte månad)

OBS! Köplats kan endast erhållas av medlemmar i föreningen och tidigast från tillträdelsedagen. Det går alltså inte att ställa sig i kö i förväg.

Värme, vatten, Tele2 kabel-tv (grundutbud), Telenor bredband (500 Mbit/s).

Styrelsen i BRF Essinge Kaj tog i november 2023 beslut om en avgiftshöjning till 2024 om 5%.

Se även Stadgar §7.

Med stadgarna som grund är det vanligtvis köparen som betalar överlåtelseavgiften, vilket också är det vår ekonomiska förvaltare går efter.