Mäklarinfo

Vad trevligt att du fått uppdraget att förmedla en lägenhet i vår förening. Här samlar vi de frågor som ofta är förekommande. Kontakta oss om du saknar svar på något.

Årsredovisningar återfinns här.
Stadgar återfinns här.

2018 – total fasadrenovering
2019 – ommålning trapphus
2021 – besiktning/justering av samtliga fönster och altan/balkongdörrar
2022 – installation av nytt passage-/bokningssystem

prel. 2023 – målning bandtäckt tak

Husen byggdes 2007.
Stamspolning görs vart tredje år.
Planerat stambyte enligt underhållsplan är år 2056.

Garageplats i garaget kostar 1000 kr/mån.
För närvarande är det 12 medlemmar i kö (april 2022).
Väntetiden är ca 2 år beroende på omsättning i huset.
(Köinformationen på hemsidan uppdateras ungefär var sjätte månad)

OBS! Köplats kan endast erhållas av medlemmar i föreningen och tidigast från tillträdelsedagen. Det går alltså inte att ställa sig i kö i förväg.

Värme, vatten, Tele2 kabel-tv (grundutbud), Telenor bredband (500 Mbit/s).

Styrelsen i BRF Essinge Kaj har i november 2022 fattat beslut om en avgiftshöjning till 2023 om 5%.

Prognosen är också att det till 2024 kommer att krävas ytterligare en höjning om 5%. Detta är dock beroende på inflationstakt och räntenivåer och kan komma att revideras.

Se även Stadgar §7.

Med stadgarna som grund är det vanligtvis köparen som betalar överlåtelseavgiften, vilket också är det vår ekonomiska förvaltare går efter.

 

Till föreningens postadress:
BRF Essinge Kaj
Primusgatan 60
112 67 Stockholm