Soprummet

Soprummet är beläget i gatuplan på Primusgatan 62 med dörr ut mot gatan.

Om vi alla hjälps åt kommer sophanteringen att fungera mycket bättre och det bidrar också till att vi håller nere våra egna kostnader.

Området har sopsugsanläggning för de ”våta soporna”. Det innebär att dina hushållssopor samlas i en tank som finns under soprummet.

Får lämnas i soprummet

Hushållssopor/restavfall:
Detta är exempelvis blöjor, matrester, kuvert, kattsand och väldigt kladdiga förpackningar. Mindre prylar av plast, glas och papper som inte är förpackningar hör också hit.

Dessa sopor slängs i ”sopnedkasten” som leder till vår sopsugsanläggning. OBS! systemet klarar enbart soppåsar av normalstorlek. Slängs något större ner i sopnedkasten finns risk för stopp i systemet vilket resulterar i dyra kostnader.

Glas
Vi har tre kärl för glas i soprummet. Två för färgat glas och ett för ofärgat glas.

Glasförpackningarna ska var urskölja innan de läggs i kärlen för att undvika ohyra och dålig lukt.
Töms ojämna onsdagar

Kartong/pappersförpackningar
Vi har sex stora kärl för kartonger/pappersförpackningar.

OBS! Det är viktigt att platta till/vika ihop/skära sönder stora kartonger för att kärlen inte ska bli överfyllda.
Matförpackningar måste sköljas ur för att undvika ohyra och dålig lukt.
Töms varje tisdag

Papper/tidningar
Vi har tre kärl för papper/tidningar. Släng inga pappersförpackningar i dessa kärl trots att det är fullt i de andra. Detta leder till att vi får betala för manuell sortering.
Töms jämna onsdagar

Plast
Vi har tre stora kärl för plast. Här slängs både mjuka och hårda plastförpackningar samt ex. frigolit. OBS! Skölj bort matrester, etc. i förpackningarna för att undvika ohyra/dålig lukt.
Töms ojämna onsdagar

Metall
Vi har ett kärl för metallförpackningar.
Töms ojämna onsdagar

Mindre grovsopor
Textilier, mindre möbler, keramik, etc. kan lämnas i de fyra kärlen för mindre grovsopor.
Töms jämna torsdagar

Elavfall, batterier, ljuskällor
Mindre elavfall kan lämnas i avsett kärl. OBS! Ej fasta elinstallationer. Batterier lämnas i batterilådan och ljuskällor i avsedda småkärl.

Om det är fullt i något kärl. Ta med soporna tillbaka till lägenheten – föreningen får ökade kostnader när sopor placeras utanför kärlen!

Får INTE lämnas i soprummet

Julgranar, byggmaterial, stora möbler (som inte får plats i kärlen), farligt avfall, fasta elinstallationer, med mera!

Farligt avfall såsom färg, bilbatterier, gasolflaskor, byggmaterial m m skall lämnas till Återvinningscentral!

I Stockholms stads tjänst Sorteringsguiden kan du hitta mer information om du är osäker på vad du ska slänga var.

Mobila miljöstationen stannar på Lilla Essingen flera gånger per år. Där kan farligt avfall lämnas. Se länken för tid för nästa gång den kommer på besök!