Ventilation

Ventilationssystemet i bostaden fungerar i princip så att en frånluftsfläkt suger ut luften från badrum, wc, kök och förråd och ersättningsluft tas in i bostaden via tilluftsdon i sov- och vardagsrum.

Mindre luftomsättning vid vinterkyla

Ventilationssystemet är utrustat med utetemperaturreglering. Det innebär att luftomsättningen minskar något om det är kallt ute, vilket också minskar risken för kalldrag vid tilluftsdonen under fönstrena.

Eftersom luftflödet även reduceras i spiskåpan kan en något minskad utsugningsförmåga eventuellt märkas vid matlagning då det är mycket kallt ute.

Renande filter

Tilluftsdonen som är placerade bakom radiatorerna, är utrustade med ett löstagbart filter.

Filtrena bör bytas minst vartannat år och föreningen köper in filter till samtliga medlemmar minst vart tredje år. Det åligger dock respektive medlem att byta filtrena själv. Filtren bör av respektive medlem däremellan, med jämna intervall, också rengöras genom dammsugning.

Ändra inte inställningen av frånluftsventilerna, då det kan rubba hela ventilationssystemets funktion. Ett ventilationssystem i obalans kan ge ökade uppvärmningskostnader och i värsta fall fukt- och mögelskador i våtutrymmen.

Matlagning och vädring

Vid matlagning kan frånluftsflödet i köket ökas genom tryckknappar på spiskåpans front beroende på behovet av ventilation. Fettfiltret måste rengöras med jämna mellanrum för att luftflödet inte ska försämras.

Kondens på energifönster

Fönster med god isoleringsförmåga (lågt Up-värde) kan efter klara nätter få kondens på ytterrutans utsida. Orsaken är att glasets utsida ibland blir kallare än uteluften, på samma sätt som framrutan på en bil kan få rimfrost. Kondensen brukar begränsas till fönstrets nederkant och bara uppträda under tidiga morgontimmar; framförallt under senhösten. Sådan kondens är ofarlig och ger inte upphov till skador på fönstret, utan visar snarare att det fungerar. Kondensen brukar försvinna så snart uteluften blir varmare.