Föreningsdemokrati

Föreningsdemokrati

I vår bostadsrättsförening värdesätter vi föreningsdemokrati, vilket innebär att varje medlem har möjlighet att påverka och bidra till föreningens arbete och utveckling.

Ett av de viktigaste sätten att göra detta på är genom att lämna in motioner. Genom att skriva en motion kan du som medlem föreslå förändringar, förbättringar eller nya initiativ som du vill att föreningen ska ta ställning till.

Men även löpande förslag som kan förbättra vår gemensamma förening är mycket välkomna. Nedan finns mer detaljerad information om hur det praktiskt går till med motioner. Det finns även info om vad skillnaden är mellan en motion och ett förslag.

Hur skriver och skickar du in en motion?

För att en motion ska behandlas på årsstämman måste den vara styrelsen tillhanda i god tid innan kallelsen för årsstämman skickats ut. Detta för att styrelsen ska hinna förbereda, utvärdera och besvara motionen, samt inkludera den i kallelsen och stämmans dagordning.

Enligt våra stadgar ska årsstämman hållas mellan januari-juni. Historiskt sett har stämman oftast genomförts i april och vi ser helst att motioner skickas in innan december månads utgång för att hinna utvärderas och besvaras.

En välskriven motion bör innehålla:

  • En tydlig rubrik: som beskriver vad motionen handlar om.
  • En bakgrund: där du beskriver varför du anser att förändringen behövs eller varför frågan är viktig.
  • Ett konkret förslag: där du beskriver exakt vad du vill att stämman ska besluta om.
  • Argument och motiv: där du förklarar varför ditt förslag är bra för föreningen.

Skillnaden mellan en motion och ett förslag

Motion: Är ett formellt och skriftligt förslag som lämnas in i förväg för att behandlas på årsstämman. Motioner kräver att medlemmar följer en viss form och inlämningsprocess. Motioner tas upp och beslutas av stämman, vilket innebär att alla medlemmar får vara med och rösta om förslaget.

Förslag: Kan vara mindre formella idéer eller synpunkter som kan framföras direkt till styrelsen eller på ett föreningsmöte. Förslag behöver inte följa samma formella process som motioner och hanteras normalt löpande av styrelsen utan att tas upp på årsstämman.

Varför är motioner viktiga?

Motioner är en viktig del av föreningsdemokratin. De ger alla medlemmar en möjlighet att vara med och påverka viktiga beslut och föreningens utveckling. Genom att delta aktivt och skriva motioner kan du bidra till att förbättra och utveckla vår bostadsrättsförening.

Tveka inte att ta kontakt med styrelsen om du har frågor om hur man skriver en motion eller om du har en idé som du vill lyfta!