Källare & trapphus

Varje bostad har ett eget förråd i källaren. Förråden är märkta med bostadsnummer. Förrådsrum ska vara låsta även om de inte används.

Det är ej tillåtet att byta källarförråd mellan medlemmar.

Ur brand- och stöldsynpunkt ska dörrar till källare hållas låsta. Det är också mycket viktigt att så kallade branddörrar är stängda.


Trapphusen

Det är viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som tillhör respektive lägenhet och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel samt underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra sina sysslor.

Det är förbjudet att förvara barnvagnar, cyklar, pulkor, etc o trapphusen då det utgör brandfara och/eller framkomlighetsproblem.

Tejpa inte upp blad, ballonger etc på målade ytor i trappuppgångar eller hissar, då detta förstör färgen.