Källare & trapphus

Varje bostad har ett eget förråd i källaren. Förråden är märkta med bostadsnummer. Förrådsrum ska vara låsta även om de inte används.

Det är ej tillåtet att byta källarförråd mellan medlemmar.

Ur brand- och stöldsynpunkt ska dörrar till källare hållas låsta. Det är också mycket viktigt att så kallade branddörrar är stängda. Inga lösa föremål får förvaras utanför förråden.

OBS! Följande får under inga omständigheter förvaras i källarförråden:
– Gasoltuber (även tomma)
– Brandfarliga vätskor eller sprejer
– Vapen

Läs mer om brandfarliga varor i hemmet här:
https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/brandfarliga-varor-i-hemmet/

Tänk också på att undvika att förvara värdefulla saker i förrådet då det finns chans att försäkringen inte täcker det vid en ev. stöld.


Trapphusen

Det är viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som tillhör respektive lägenhet och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel samt underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra sina sysslor.

Det är förbjudet att förvara barnvagnar, cyklar, pulkor, etc o trapphusen då det utgör brandfara och/eller framkomlighetsproblem.

Tejpa inte upp blad, ballonger etc på målade ytor i trappuppgångar eller hissar, då detta förstör färgen.

Dörrmattor räknas generellt till att utgöra brandfara och ska förvaras på insidan av ytterdörren, inte i trapphuset.