Gården

Gården och omliggande gräsytor utgör vår utemiljö. Alla medlemmar är tillsammans ansvariga för att hålla ordning och reda på utemiljön.

Plocka upp skräp när du ser det, ställ din cykel snyggt och prydligt, plocka undan leksaker och sätt tillbaka nätet på sandlådan.

Vill du vara med och hålla lite extra fint på gården? Gå med i Gårdsgruppen!


Parkering

Parkering på gården är EJ tillåtet.

Kortare perioder, 15-30 minuter, för i- och urlastning är accepterat.

Överträdelse beivras.

Trädgårdsverktyg

Krattor, borstar, gräsklippare, med mera finns i förrådet i källargången mellan Primusgatan 58-60.

Låna gärna verktyg där men ställ tillbaka dem direkt efter användning.

Gårdsentreprenör

Föreningen anlitar Två Smålänningar AB för professionell skötsel av vår utemiljö. Deras uppdrag sträcker sig från maj-september och innefattar ett antal uppgifter som överenskommits. Vid synpunkter på deras arbete, vänligen kontakta Gårdsgruppen.