Energideklaration & OVK

En energideklaration ger information om byggnadens energianvändning. Syftet är att verka för en lägre energiförbrukning och en god inomhusmiljö.

En energideklaration måste utföras av en oberoende auktoriserad energiexpert. Energiexperten kontrollerar energiförbrukningen utifrån en checklista som ser till att byggnaden uppfyller de lagkrav som finns. Energiexperten ser sedan till att energideklarationen rapporteras in till Boverket för registrering, då Boverket ansvarar för att se till att lagkraven uppfylls.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.