Boka gästlägenhet/bastu

Gästrum och bastu bokas på nätet.
Lösenordet till bokningen återfinns i välkomstbrevet. Saknar ni detta kan ni maila till Styrelsen.

Gästrummet är till för övernattning när medlemmar behöver extra sovplatser.

Rummet får inte användas som festlokal. Efter användande ska bokaren städa lokalen.

In- och utcheckning är klockan 14.00. Gästrummet kostar 250 kr/natt.

Betalning påförs medlem på kommande hyresavi.

Bastun bokas i 2-timmarspass 08.00-22.00. Bastun är avgiftsfri.

Nyckel till Bastu och Lägenhet återfinns i nyckelskåpet vid Gästlägenheten. Koden dit finns i ert välkomstbrev.