Bastu

Bastun är belägen i källarplanet på Primusgatan 60. Bokning görs via bokningsskärmarna i entréerna eller via nätet – se bokning.

Access till bastun ges med hjälp av din nyckelbricka/blipp.

Bastun får nyttjas gratis efter bokning. Efter användande ska bokaren städa lokalen.