Nycklar & Lås

Varje medlem ansvarar för sina egna nycklar till lägenhet och gemensamma utrymmen.

Som grund ingår tre bostadsnycklar, två postboxnycklar, två hushållsnycklar samt vå bokningsnycklar till föreningens gemensamma tvättstuga.

Antalet nycklar kan dock ha förändrats beroende på om föregående bostadsrättsinnehavare har tillverkat kopior. Kräv alltid att få alla nycklar från föregående innehavare!

Låspartner på Essinge brogata har en förteckning över hur många nycklar som hör till din lägenhet. Vid uppvisande av legitimation och övriga handlingar som nämns nedan kan du få fram informationen.

Bostadsnyckel – används till lägenheter samt entréer
Hushållsnyckel – entréer, tvättstuga, cykel- och barnvagnsrum, förråd, sop- och grovsoprum
Bokningsnyckel – tvättstuga (läs mer nedan)
Separat nyckel – postbox

Låsförstärkning

Info inom kort

Extranycklar

Behöver ni kopiera nycklar till lägenheten, så ska ni vända er till Låspartner på Essinge brogata 2, 112 61 Stockholm.

Varje nyckelkopia kostar ungefär 250kr.

Rutin:
Skicka din beställning i ett mail till info@laspartner.se innehållande:
a. dina kontaktuppgifter
b. alla märkningar på din befintliga lägenhetsnyckel (bifoga gärna ett foto på nyckeln)
c. uppgift om hur många nycklar som beställningen omfattar

Efter att du har fått en bekräftelse från Låspartner (oftast samma arbetsdag) så kan du hämta ut din beställning i Låspartners butik på Essinge brogata 2, 112 61 Stockholm.

För att kunna hämta ut din beställning behöver du ha med dig samtliga tre följande dokument:
a. Legitimation
b. Köpekontrakt för din lägenhet
c. En aktuell hyresavi för din lägenhet

Låspartner accepterar de flesta betalkort och betalning sker på plats i Låspartners butik vid uthämtande av nyckelkopior

Kolv till tvättstugebokning

Nyckel och kolv till tvättstugan ska du ha erhållit från tidigare bostadsrättsinnehavare.

Saknar du nyckeln eller kolven? Kontakta tidigare innehavare och be om dem. Om de förlorat eller saknar dem kan du beställa nya från styrelsen.

En ny kolv/nyckel kostar ca 500 kr vilket betalas av den enskilde medlemmen.