Styrelsen

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, av vilka en till tre ledamöter och en till två suppleanter väljs vartannat år och en till tre ledamöter och en till två suppleanter däremellan liggande år.

Val sker på ordinarie föreningsstämma.

Aktuell styrelse består av

Olle Stråhle (ordförande), Primusgatan 62
Mats Öberg (ordinarie), Primusgatan 64
Joakim Nilsson (ordinarie), Primusgatan 58
Katrin Fahlgren (ordinarie), Primusgatan 64
Fredrik Nordlöf (suppleant), Primusgatan 62
Sara Santambrogio (suppleant), Primusgatan 58
Jesper Uddström (suppleant), Primusgatan 60
Robert Madrusan (suppleant), Primusgatan 60

Kontakt

Styrelsen kontaktas via kontaktuppgifter på Fastum Direkt eller på mailadressen styrelsen@essingekaj.se