Cykel- och barnvagsrum

Gemensamma cykelrum finns i källaren Primusgatan 58 och 62. Det finns även entréförråd i källaren (Primusgatan 60 och 62) för förvaring av barnvagnar och rullstolar.

OBS! Inga cyklar, pulkor eller barnvagnar får placeras i trapphusen/trappuppgångarna eller under trappan på källarplan. Detta utgör brandrisk samt hindrar framkomlighet för räddningspersonal.

I cykelrummen får inte barnleksaker placeras. Dessa ska förvaras i respektive medlems källarförråd.