Styrelsen


Styrelsen
 2019/2020 består av:
Olle Stråhle (ordförande), Primusgatan 62
Perina Höbinger (ordinarie), Primusgatan 60
Joakim Nilsson (ordinarie), Primusgatan 58
Katrin Fahlgren (ordinarie), Primusgatan 64
Fredrik Nordlöf (suppleant), Primusgatan 62
Sara Santambrogio (suppleant), Primusgatan 58
Gert Vemmerstad (suppleant), Primusgatan 58

Gårdsgruppen består av:
Perina Höbinger (sammankallande), Primusgatan 60
Stefan Zäll, Primusgatan 58
Sara Santambrogio, Primusgatan 58


Revisor: Erik Davidsson, BoRevision