Regler


OBS! Nya medlemmar 
ska ange sin mailadress till styrelsen. Det mesta av föreningens kommunikation sker via mail och dessutom får alla nya medlemmar välkomstmail med all nödvändig praktisk information. Maila dina uppgifter till Styrelsen
Nya medlemmar måste själva se till så att namnskyltar sätts upp i trapphuset. Kontakta vår tekniska förvaltare Nabo, så ordnas detta inom någon vecka. Maila till Nabo

Skötselråd och annan information om lägenheterna finns dokumenterat i Bopärmen
LÄS DENNA! Kom också ihåg att Bopärmen tillhör lägenheten och ska vara kvar vid avflyttning. För att se trivselregler, klicka på länken och ladda ned: Trivselregler. 

SOPRUMMET. Några enkla regler att hålla sig till:

 • Lägg inte sopor i en full container (om sophämtarna inte kan stänga locket vägrar de tömma containern). Sopor får förstås inte heller ställas på golvet.
 • Pappkartonger ska vikas ihop.
 • Följ anvisningarna för sopsortering.
 • Stoppa inte ned överfulla plastpåsar i sopnedkasten; de kan orsaka stopp,
 • Byggmaterial, miljöavfall och möbler som blir över vid exempelvis in- och utflytt ska inte placeras i soprummet utan köras till kommunal sopanläggning. Klicka på länken för att se var de finns: Återvinningscentral.
 • Miljöfarligt avfall – som färgburkar, lösningsmedel, gasoltuber etc – ska naturligtvis också fraktas till återvinningscentral/miljöstation och inte ställas i soprummet. 

EXTRANYCKLAR. Behöver ni kopiera nycklar till lägenheten, så ska ni vända er till Låspartner på Essinge brogata 2, 112 61 Stockholm.

Varje nyckelkopia kostar ungefär 250kr.

Rutin:

 1. Skicka din beställning i ett mail till info@laspartner.se innehållande:
  a. dina kontaktuppgifter
  b. alla märkningar på din befintliga lägenhetsnyckel (bifoga gärna ett foto på nyckeln)
  c. uppgift om hur många nycklar som beställningen omfattar

 2. Efter att du har fått en bekräftelse från Låspartner (oftast samma arbetsdag) så kan du hämta ut din beställning i Låspartners butik på Essinge brogata 2, 112 61 Stockholm.
  För att kunna hämta ut din beställning behöver du ha med dig samtliga tre följande dokument:
  a. Legitimation
  b. Köpekontrakt för din lägenhet
  c. En aktuell hyresavi för din lägenhet

Låspartner accepterar de flesta betalkort och betalning sker på plats i Låspartners butik vid uthämtande av nyckelkopior

GARAGEPLATS. Vid intresse av parkeringsplats i föreningens garage, så kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Fastum på telefon 08-90 220. Fastum administrerar både eventuell kö till föreningens begränsade antal parkeringsplatser samt utlämning av nycklar och fjärrkontroller till garageporten.

Fler än en parkeringsplats per lägenhet kan endast hyras i mån av plats, dvs. om kö till parkeringsplatserna saknas. Om kö i efterhand uppstår kommer sådana eventuella extra parkeringsplatser sägas upp med en månads varsel.

Priset per parkeringsplats är för nuvarande 1000kr per månad.


CYKELFÖRRÅD. Varje fastighet har eget cykelförråd, i källarna uppgångarna 58 och 62. Om det blir trångt i uppgång 62 kan boende i fastigheten 62-64 nytta förrådet i 58. 

ELEMENT I LÄGENHETERNA. Det är viktigt för värmen i våra lägenheter att elementen luftas. Varje portombud har luftningsnycklar för utlåning. Filter till våra element säljs via fackhandeln, exempelvis Comfortbutikerna. Råd för tillfällig lösning: Ta bort filtren från sin kassett under elementet. Med en vanlig dammsugare tar man bort det mesta av partiklarna i filtret. Info finns också i Bopärmen. 

AVGIFTER VID FÖRSÄLJNING. Vid försäljning av lägenhet ska, enligt föreningens stadgar:

 • Överlåtelseavgift betalas av köparen.
 • Pantsättningsavgift tas ut av medlem som tar ut panten.