Styrelsen


Styrelsen
 2017/2018 består av:
Anders Fredriksson (ordförande), Primusgatan 64, 070-529 05 05
Joakim Nilsson (ordinarie), Primusgatan 58, 070-794 44 01
Annica Wilson (ordinarie), Primusgatan 60, 073-673 45 69
Holger Andersson (ordinarie), Primusgatan 58, 070-493 09 61
Lieselotte Ritella (ordinarie), Primusgatan 58, 070-769 27 36
Fredrik Nordlöf (suppleant), Primusgatan 62
Katrin Fahlgren (suppleant), Primusgatan 64

Gårdsgruppen består av:
Lieselotte Ritella (sammankallande), Primusgatan 58
Annette Elmqvist, Primusgatan 60
Monica Hultberg, Primusgatan 64
Annica Wilson, Primusgatan 60

Portombud
Primusgatan 58, Lieselotte Ritella
Primusgatan 60, Annica Wilson
Primusgatan 62, Fredrik Nordlöf
Primusgatan 64, Anders Fredriksson

Revisor: BoRevision, Karin Petterson
Suppleant: Erik Davidsson