Regler


OBS! Nya medlemmar 
ska ange sin mailadress till styrelsen. Det mesta av föreningens kommunikation sker via mail och dessutom får alla nya medlemmar välkomstmail med all nödvändig praktisk information. Maila dina uppgifter till Styrelsen
Nya medlemmar måste själva se till så att namnskyltar sätts upp i trapphuset. Kontakta vår tekniska förvaltare Valvet, så ordnas detta inom någon vecka. Maila till Valvet

Skötselråd och annan information om lägenheterna finns dokumenterat i Bopärmen
LÄS DENNA! Kom också ihåg att Bopärmen tillhör lägenheten och ska vara kvar vid avflyttning. För att se trivselregler, klicka på länken och ladda ned: Trivselregler. 

SOPRUMMET. Några enkla regler att hålla sig till:

  • Lägg inte sopor i en full container (om sophämtarna inte kan stänga locket vägrar de tömma containern). Sopor får förstås inte heller ställas på golvet.
  • Pappkartonger ska vikas ihop.
  • Följ anvisningarna för sopsortering.
  • Stoppa inte ned överfulla plastpåsar i sopnedkasten; de kan orsaka stopp,
  • Byggmaterial, miljöavfall och möbler som blir över vid exempelvis in- och utflytt ska inte placeras i soprummet utan köras till kommunal sopanläggning. Klicka på länken för att se var de finns: Återvinningscentral.
  • Miljöfarligt avfall – som färgburkar, lösningsmedel, gasoltuber etc – ska naturligtvis också fraktas till återvinningscentral/miljöstation och inte ställas i soprummet. 

EXTRANYCKLAR. Behöver ni kopiera nycklar till lägenheten, så ska ni vända er 
till Bysmeden Lås: Bysmeden. Tele: 681 78 20. 

GARAGEPLATS. Vill ni ha parkeringplats i föreningens garage i Essinge Port, så kontakta EuroPark (556 306 70) för bokning. Nyckel behövs också för att komma in i Essinge Port och parkeringsgaraget: kontakta ordföranden i Brf Essinge Port, Lars-G Backteman. Han nås på tele 0702-57 98 67 och via mail Essinge Port. Mindre avgift för att framställa nyckel tas ut av Essinge Port. 

CYKELFÖRRÅD. Varje fastighet har eget cykelförråd, i källarna uppgångarna 58 och 62. Om det blir trångt i uppgång 62 kan boende i fastigheten 62-64 nytta förrådet i 58. 

ELEMENT I LÄGENHETERNA. Det är viktigt för värmen i våra lägenheter att elementen luftas. Varje portombud har luftningsnycklar för utlåning. Filter till våra element säljs via fackhandeln, exempelvis Comfortbutikerna. Råd för tillfällig lösning: Ta bort filtren från sin kassett under elementet. Med en vanlig dammsugare tar man bort det mesta av partiklarna i filtret. Info finns också i Bopärmen. 

AVGIFTER VID FÖRSÄLJNING. Vid försäljning av lägenhet ska, enligt föreningens stadgar:

  • Överlåtelseavgift betalas av köparen.
  • Pantsättningsavgift tas ut av medlem som tar ut panten.