Kontakt

Styrelsens brevlåda finns i uppgång Primusgatan 60. 

Styrelsens postadress är:
Brf Essinge Kaj
Primusgatan 60
112 67 Stockholm 

Mailkontakt: Styrelsen
Webbadress: Essinge Kaj 
Telefon: Se styrelsemedlemmarnas telefonnummer under "Om föreningen".